W o r k


Home  w o r k  ,  w o r k  at home. Linksom of rechtsom. We make it  w o r k !

Ik heb ongelooflijk veel respect voor hoe hard iedereen aan het werk is. De zorg en het onderwijs voorop. En meer dan ooit lopen werk en gezin nu door elkaar. De combinatie van thuiswerken en thuiswerk voor de kids vraagt om veel flexibiliteit en creativiteit. Van juffen en meesters, de kinderen én de ouders. Van samen. Want, together we make it  w o r k !

Echt petje af voor hoe de leerkrachten daarin te  w e r k  gaan. Hoe ze online op allerlei verschillende manieren beschikbaar zijn voor vragen of tips. Hoe ze de kinderen blijven uitdagen op hun eigen manier en hoe ze de leukste challenges verzinnen voor tijdens of na ‘schooltijd’. Bijvoorbeeld met video’s van alle ingezonden foto’s van leerlingen, zodat de verbinding met klasgenootjes blijft.

De afgelopen dagen moesten we in ons gezin echt wel even een nieuw ritme zoeken. Wie van ons moet en kan wanneer aan het werk? Hoe zorgen we voor een fijn werkplekje voor de kids? Hoe w e r k e n alle inlogs en programma’s van school? Hoe houden we een beetje structuur in de dag, maar houden we het tegelijkertijd ook leuk en gezellig met elkaar?

Inmiddels hebben we daarin alle vijf aardig onze weg gevonden. De ochtenden zijn voor home w o r k , de middagen of avonden voor
w o r k  at home. En de zelfgemaakte schema’s voor de schoolweek geven houvast. Het  w e r k t  voor ons. En dát is het allerbelangrijkste. Doe wat voor JOU en jouw gezin  w e r k t . Misschien word je juist onzeker van de schema’s en foto’s die je voorbij ziet komen en w e r k t voor jou veel meer to go with the flow. It’s all good. Juist deze tijd vraagt om jouw eigen ritme te volgen. En om dichtbij jezelf te blijven. Vanuit ME naar WE. Together we make it  w o r k !